Bestuur en commissies

Elk jaar probeert het bestuur een leuk, leerzaam en gevarieerd programma aan te bieden, voor elk wat wils.

Lastige hierbij is dat een onderwerp nog zo interessant kan zijn, het valt of staat met de spreker en vooraf is lastig in te schatten of een spreker de zaal  meekrijgt. Uitgangspunt is om een diversiteit aan onderwerpen aan te bieden waarmee we het iedereen naar de zin kunnen maken. Het bestuur doet haar best en hopen met het jaarprogramma van 2017 daarin geslaagd te zijn.

Ook de Meiden van Nu hebben hun eigen ideeën. Hun inbreng proberen we zoveel mogelijk een plek te geven zonder daarbij de Vrouwen tekort te doen. Een en ander heeft helaas niet geleid tot meer aanwezigheid van de Meiden op de bijeenkomsten echter we zullen proberen hierin verandering te brengen.

Vrouwen van Nu bestaat dit jaar 55 jaar. Het jubileum zal in oktober gevierd worden met cabaret en gezelligheid.

Na de laatste bestuursvergadering is een en ander gewijzigd ten opzichte van het programmaboekje 2017. Deze wijzigingen zijn hieronder opgenomen.

Bestuur

Voorzitter Dini Loman
Vice-voorzitter Yvonne Knol – vice voorzitter en contactpersoon naar de commissies
Secretaris Enid Hirschler
Penningmeester Margriet Kiesouw

Overige bestuursleden:

  • Dinie Nijmeijer, contactpersoon cursussen
  • Johanna Hulsebos

Commissie aanvullingen

Yvonne Knol is contactpersoon vanuit het bestuur voor de verschillende commissies. Onderstaand staan de mensen genoemd die ook zitting hebben in deze commissies, voor de overige personen verwijzen wij u naar het programmaboekje.

  • Excursies: Lucie Keun-Kuiper
  • Fietsen: Corrie Jansma – Arends
  • Pers: Yvonne Knol

Jaaroverzicht 2017

In het programma overzicht vindt u de jaarplanning terug, wie in de verschillende commissies zitting heeft, meer informatie over de website van Vrouwen van Nu en kosten van contributie.

Voor het volledige programma boekje klikt u hier.