Vrouwen van Nu

In 1962 werd de afdeling Donderen – Bunne – Winde opgericht. In de periode september tot en met april wordt er maandelijks een avondbijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomsten, waarvoor meestal een spreker wordt uitgenodigd, worden de leden geïnformeerd over een breed scala aan onderwerpen.

Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden en wordt het gezelligheidselement niet uit het oog verloren. Naast deze bijeenkomsten worden er, als daar behoefte aan bestaat, cursussen en excursies georganiseerd.

In de zomermaanden wordt er uitsluitend aan recreatie gedaan. Jaarlijks wordt er een avond en dag gezamenlijk gefietst. En in de maanden juni tot en met augustus worden er ochtenden georganiseerd om gezellig bij te praten, het zogenaamde ‘Leut & Teut’.

Verder zijn er leden in de vereniging actief in de handwerkgroep. Vanaf 1995 is er een literatuurclub actief. Tevens is er een brei- en haakclub in het leven geroepen.

Bovendien is het mogelijk om in provinciaal verband deel te nemen aan studie- of themadagen, cursussen, excursies en reizen welke door de diverse Provinciale Commissies worden georganiseerd. Voor meer informatie over de landelijke vereniging, klik hier.

Kortom, binnen Vrouwen van Nu kan elke vrouw aan haar trekken komen.