Volksdansgroep Werelddansen

 Nadat op 22 maart 1962 de Bond van Plattelandsvrouwen is opgericht, is er in september van datzelfde jaar gestart met een volksdansgroep. In Bunne was al een groepje dames die dansten o.l.v. de heer Rutgers. Er wordt dus al langer dan vijftig jaar gedanst, begonnen in café Scheepstra. Het echtpaar Rutgers was toen beheerder van een jeugdherberg in Norg, daar werd regelmatig heen gegaan om te dansen. Toen het gebouw in Norg afbrandde, vertrok het echtpaar Rutgers naar Beilen.

Jantje Stoffers, lid van de groep, ging een cursus volgen en werd de nieuwe leidster. Iedere veertien dagen op woensdagavond werd er gerepeteerd en plezier gemaakt. Uiteraard moest er ook gedanst worden.

Het dansen tegenwoordig

We dansen tegenwoordig een grote varieteit aan dansen; denk aan Line-Dancing, Roemeense, Israëlische dansen, enzovoort. Om aan te geven dat we dansen van over de hele wereld heet onze groep momenteel Volksdansgroep Werelddansen.

Voor het plezier en de samenhang gaan de leden jaarlijks een dagje fietsen.

Contactpersoon dansgroep Donderen-Bunne-Winde

Dini Loman
Kort Nijland 5
9497 PD Donderen
telefoon 0592-559340