Volksdansgroep

 Nadat op 22 maart 1962 de Bond van Plattelandsvrouwen is opgericht, is er in september van datzelfde jaar gestart met een volksdansgroep. In Bunne was al een groepje dames die dansten o.l.v. de heer Rutgers. Er wordt dus al langer dan vijftig jaar gedanst, begonnen in café Scheepstra. Het echtpaar Rutgers was toen beheerder van een jeugdherberg in Norg, daar werd regelmatig heen gegaan om te dansen. Toen het gebouw in Norg afbrandde, vertrok het echtpaar Rutgers naar Beilen.

Jantje Stoffers, lid van de groep, ging een cursus volgen en werd de nieuwe leidster. Iedere veertien dagen op woensdagavond werd er gerepeteerd en plezier gemaakt. Uiteraard moest er ook gedanst worden.

Jaarlijks gaan de leden een dag uit fietsen.

In die tijd gingen we ook wel eens naar andere afdelingen te dansen. O.a. naar Vries, Zeijen, Peize, Roden, Eelde enzovoort. In het laatst van het seizoen gingen we een avond naar De Witterzomer, daar waren meerdere groepen aanwezig, altijd heel gezellig. Deze groepen vereerden ons dan ook weer met een tegenbezoek.

Contactpersoon

Dini Loman
Kort Nijland 5
9497 PD Donderen
telefoon 0592-559340