Vereniging voor Volksvermaken

Sinds 1945 is er in Donderen een Vereniging voor Volksvermaken. Deze vereniging organiseert diverse evenementen, waarbij men kan ontspannen en/of vermaken. Zo wordt er elk jaar het zomerfeest georganiseerd met op zaterdagavond de traditionele vierkamp en nadien een gezellige feestavond. Op de zondag is er een allerhande markt. Uiteraard wordt daarnaast gezorgd voor de aanwezigheid van een draaimolen, schiettent, viskraam en dergelijke.

Naast het zomerfeest worden onder meer de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Klootschieten
  • Kaartavonden
  • Nootjes schieten met Pasen
  • Paasvuur
  • Floralia

Bestuur

Voorzitter Kasper Heikamp, telefoon 865007, mail kasperheikamp@gmail.com
Secretaris Harma Fonk, telefoon 559228
Penningmeester Harm van Eldik, telefoon 559330

Overig bestuursleden:
  • Willem Heeling
  • Moniek Homan
  • Heleen Oterdoom

Contact via: vvvdonderen@gmail.com of telefonisch 06-20298033

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt per gezin (inclusief kinderen tot 15 jaar)  € 12. Individuele personen kunnen lid worden voor € 6.

Het contributiegeld wordt automatisch geïncasseerd in april. Als er geen automatische incasso is afgegeven dan dient men het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de vereniging. Rekeningnummer  NL 89 RABO 0366 556 215.

Jaarprogramma

Het jaarprogramma van de Vereniging van Volksvermaken biedt dit jaar een leuk en gevarieerd programma waar jong en oud plezier aan kan beleven. Wij hopen jullie allen op deze activiteiten te ontvangen.

Het jaarprogramma vindt u terug in de agenda, het volledige overzicht kunt u ook downloaden via deze link.

U dient lid te zijn om mee te doen aan de activiteiten. Mocht u geen lid zijn dan kunt u dat ter plekke lid worden.