Vereniging voor Volksvermaken

Sinds 1945 is er in Donderen een Vereniging voor Volksvermaken. Deze vereniging organiseert diverse evenementen, waarbij men kan ontspannen en/of vermaken. Zo wordt er elk jaar het zomerfeest georganiseerd met op zaterdagavond de traditionele vierkamp en nadien een gezellige feestavond. Op de zondag is er een allerhande markt. Uiteraard wordt daarnaast gezorgd voor de aanwezigheid van een draaimolen, schiettent, viskraam en dergelijke.

Naast het zomerfeest worden onder meer de volgende activiteiten georganiseerd:

  • Klootschieten
  • Kaartavonden
  • Nootjes schieten met Pasen
  • Paasvuur
  • Floralia

Bestuur

Voorzitter Bert Wiekema
Secretaris Irma van Dijk
Penningmeester Moniek Pentenga-Homan

Overig bestuursleden:
  • Harma Fonk
  • Martijn Stoffers
  • Paul Timmer

Contact met het bestuur bij voorkeur via mail: vvvdonderen@gmail.com of telefonisch 06-29311522

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt per gezin (inclusief kinderen tot 15 jaar)  € 12. Individuele personen kunnen lid worden voor € 6.

Het contributiegeld wordt automatisch geïncasseerd in april. Als er geen automatische incasso is afgegeven dan dient men het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de vereniging. Rekeningnummer  NL 89 RABO 0366 556 215.

Jaarprogramma

Het jaarprogramma van de Vereniging van Volksvermaken biedt altijd een leuk en gevarieerd programma waar jong en oud plezier aan kan beleven.  U dient lid te zijn om mee te doen aan de activiteiten. Mocht u geen lid zijn dan kunt u dat ter plekke lid worden.

In verband met corona zijn de activiteiten voor 2021 zeer beperkt, als er zaken georganiseerd worden dan leest u dat in de Donderblik.