IJsvereniging De Kwabben

In 1945 is de vereniging opgericht, tevens werd het besluit genomen een ijsbaan aan te leggen op De Kwabben. Vanaf eind zestiger jaren stond er een eenvoudige houten kantine maar in 1984 werd door eigen leden een stenen kantine gebouwd. In 1989 is er nieuwe verlichting aangelegd. Indien er natuurijs is, worden op de ijsbaan activiteiten georganiseerd. Als er in de winter geen ijs is, wordt meestal een alternatief georganiseerd op een kunstijsbaan. Sinds enige jaren heeft het bestuur het initiatief genomen ook ’s zomers een activiteit te organiseren, waarvoor de ijsbaan onder water wordt gezet.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor de ijsvereniging is  voor een gezin € 6,00. Personen vanaf 16 jaar kunnen ook lid worden en betalen € 3,00 per persoon.

Bestuur

Voorzitter Reint Imminga: reint.imminga@gmail.com
Secretaris Rob Vleesblok
Penningmeester Heleen Oterdoom: h.j.oterdoom@kpnmail.nl

Overige bestuursleden:

  • Jan Boer
  • Henk Hartlief
  • Bert Santes
  • Paul Timmer