Verenigingen

De oudste organisatie in het dorp is de Boermarke, de organisatie van grondeigenaren. Daarnaast is er een Belangenvereniging die enerzijds overleg voert met onder meer gemeente en provincie over allerlei zaken (zoals woningbouw en verkeer) en anderzijds zich bezighoudt met praktische zaken zoals een maandelijkse dorpskrant, inzamelen van oud papier en het in stand houden van de website www.donderen.nl. Belangrijk is Vereniging voor Volksvermaken. Deze organiseert het jaarlijkse dorpsfeest met kermis en braderie, kaartavonden, het paasvuur, klootschieten, enz. De Werkgroep Oud Donderen houdt zich bezig met de historie van het dorp. Voorts is er een kinderclub, zijn er zes biljartverenigingen, een afdeling van Vrouwen van Nu, een toneelvereniging die jaarlijks een uitvoering geeft, een ijsclub en een kruisboogvereniging.