Betaling contributie Belangenvereniging 2019

Inmiddels heeft een groot aantal inwoners betaald die geen opdracht tot automatische incasso heeft afgegeven aan de Belangenvereniging. Een aantal huishoudens echter nog niet. Wij willen u dringend verzoeken voor … Lees meer

Betaling contributie BvD 2017

Tijdens de jaarvergadering is vastgesteld dat de contributie van de Belangenvereniging hetzelfde blijft als in 2016. Indien u geen opdracht tot automatische incasso heeft afgegeven wilt u dan het contributiebedrag … Lees meer