Herfst-7

Dondersteentjes

Heeft u wat te verkopen of spullen nodig, mail het dan naar website@donderen.nl Vraag en aanbod wordt geplaatst onder de rubriek Dondersteentjes

Betaling contributie BvD 2017

Tijdens de jaarvergadering is vastgesteld dat de contributie van de Belangenvereniging hetzelfde blijft als in 2016. Indien u geen opdracht tot automatische incasso heeft afgegeven wilt u dan het contributiebedrag … Lees meer

Continuïteit BvD

In 2016 heeft het bestuur van de Belangenvereniging Donderen verschillende oproepen in de Donderblik geplaatst waarin nieuwe bestuursleden voor de Belangenvereniging werden gevraagd. Ook tijdens de jaarvergadering is dit punt … Lees meer