Werkzaamheden N858 tussen Norg en Donderen

De provincie informeert de inwoners van Donderen over de werkzaamheden, die de Provincie Drenthe zal gaan uitvoeren aan de N858 tussen Norg en Donderen.

Afsluiting N858 tussen Norg en Donderen

Van 21 juni tot en met 9 juli 2021 voeren zij groot onderhoud uit aan de N858 tussen kilometerpaal km 7.300 – km 9.930. De weg zal tijdens de werkzaamheden volledig worden afgesloten. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de deklaag van de weg.

Binnenkort worden we hierover nader geïnformeerd middels een informatiebrief en omleidingsroute kaartje.

Zij streven er naar om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de heer C. Rodermond van de provincie Drenthe, 0592-365704. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de provincie Drenthe: 0592 – 36 55 55 of mailen naar post@drenthe.nl onder vermelding van ‘werkzaamheden N858 Norg-Donderen’.