Werkgroep Bliksemsnel Breedband in Donderen

In de afgelopen maanden hebben we getracht u te overtuigen mee te doen om gezamenlijk een glasvezelnetwerk te realiseren. In deze nieuwsbrief kort en bondig de huidige stand van zaken en een reactie op de 3 belangrijkste redenen waarom mensen twijfelen.

De stand van zaken:

 • Huidige percentage deelnemers in Donderen (41.74%)
 • Huidige percentage DALZ (32,86%).
 • Velen van u hebben zich de afgelopen periode alsnog aangemeld, waar we ontzettend blij mee zijn!
 • In de maanden februari en maart 2017 wordt het glasvezelnetwerk in Bunne & Winde en hoek Donderen (Roderweg/Donderseweg/eind Norgerweg) aangelegd.
 • Meerdere bewoners willen ons initiatief steunen, maar willen dit niet op basis van de voorwaarden van GlasvezelNoord.
 • In (bijna) de hele provincie Drenthe wordt nu veel tijd en energie gestoken door vrijwilligers om in de hele provincie Drenthe een glasvezelnetwerk te realiseren. Visie blijft: Bottom up (via burgerinitiatieven eigen glasvezelnetwerken realiseren gefaciliteerd door provincie Drenthe en de gemeentes).
 • De garantie voor de financiering is toegezegd door de provincie bij 65% deelname per gebied, echter door opsplitsing per dorp/initiatief wordt het wellicht nu ook mogelijk om fasegewijs het netwerk aan te leggen.

Graag reageren we met onderstaande antwoorden op de 3 hoofdredenen waarom bewoners twijfelen of niet mee willen doen:

1. Algemene voorwaarden coöperatie GlasvezelNoord

U zit niet 13 jaren vast aan een contract, maar de coöperatie heeft 13 jaren nodig om de lening af te betalen bij een bezetting van 65% deelname en inkomsten. Wel is het zo dat zo lang u van het glasvezelnetwerk gebruik wilt maken u een coöperatie-bijdrage betaalt van € 5 per maand. Wilt u stoppen, dan betaalt u 36 maanden € 5 is € 180 als afkoopsom. Wanneer u een abonnement neemt kunt u al na het eerste jaar wisselen van provider. U zit niet vast aan een contract van 13 jaren!

De aansluiting naar uw woning kost gemiddeld € 2.500,00 over het gehele gebied en wordt over 5 jaren afgeschreven. Wilt/moet u er eerder van het contract af, dan zal er naar rato een bedrag worden berekend om de aansluitkosten te kunnen dekken. Als u bijv. na 3 jaar van het contract af wil betaalt u nog 2/5 van de aansluitkosten.

2. U heeft geen glasvezel nodig en bent tevreden met wat u nu heeft.

Als u in het dorp Donderen woont heeft u hoogstwaarschijnlijk een vrij stabiele internetverbinding, echter het netwerk is niet toekomst-vast. Het gemiddelde dataverbruik per huishouden zal tot 2022 met factor 7 stijgen. Bij kopernetwerken (KPN e.d.) ontstaat er een groot verlies van snelheid naarmate u verder van de wijkcentrale afwoont. Voor het coax-netwerk van Ziggo geldt dat er geen sprake is van een gegarandeerde snelheid maar een maximum snelheid. Bij intensief gebruik daalt die snelheid per aansluiting aanzienlijk.
Veel dorpsbewoners wonen fantastisch, maar hebben niet het geluk dat ze een fatsoenlijke bandbreedte hebben om te internetten. Door solidair te zijn kunt u voor uw dorpsgenoten aan de Oosterwaterweg, Norgerweg of Noordeinde het verschil maken. In Bunne & Winde doet 95% mee. Inclusief het hele gebied NoordenveldZuidWest is dat 70%!

3. 5G mobiel netwerk

5G staat voor ‘5e generatie’ mobiel netwerk en richt zich dus op het mobiele gebruik met doorgaans beperkte databundel. Wij richten ons op het onbeperkt thuisgebruik van internet, telefoon en televisie en wij beschouwen 5G dus niet als een concurrent. Als werkgroep willen we niet wachten op de techniek van morgen met veel beloften uit Den Haag. Wij hebben in de afgelopen 2 jaren nog niemand gesproken die ons heeft kunnen garanderen dat er binnen 5 jaren een gedegen mobiel netwerk in en rond Donderen wordt uitgerold, terwijl over afzienbare tijd het glasvezelnetwerk ons volledig eigendom kan zijn.

Tenslotte:

 • In de afgelopen periode zijn er verschillende bewegingen ontstaan om de toekomstige open netwerken aan elkaar te koppelen en naar 1 totaal netwerk te gaan in Drenthe.
 • Het  kan best voorkomen dat bij u in de straat al een glasvezelkabel ligt, maar deze niet kan worden gebruikt om u aan te sluiten. Dat komt omdat de kabel naar uw woning via een verdeelstation moet worden gelegd.
 • Er bestaat een grote wens meer providers aan te bieden op de netwerken. Dit is complexer dan het lijkt door verschillende belangen en technieken, maar dit wordt niet uitgesloten.
 • Met een coöperatie heeft u als bewoner invloed op de infrastructuur. KPN en Ziggo/Vodafone concurreren met korting en door het koppelen van diensten, niet door het leveren van het best mogelijke product. De techniek kan dat simpelweg niet aan. KPN en Ziggo/Vodafone willen niet meewerken.
 • Wanneer u wilt verhuizen, maar graag in Drenthe wilt blijven zou het toch fantastisch zijn als u zich niet druk hoeft te maken of er snel internet is voor u en uw gezin aangezien dit gewoon is geregeld. Net als gas, water en elektriciteit een vanzelfsprekendheid in het welvarende Nederland!
Huisaansluiting van de glasvezelkabel in Bunne. De kabel wordt onder de tuin door geboord tot de gevel.

Twijfelt u nog over deelname en heeft u nog vragen, laat het de werkgroep weten. Uiteindelijk willen we een zo hoog mogelijk percentage halen. Dus doe mee om dit te realiseren voor iedereen in Donderen en omgeving!

We komen graag nog een keer bij u langs en kunnen ook helpen bij uw aanmelding!