Wat is er aan de hand op de oud papiermarkt?

De oud-papiermarkt is drastisch gewijzigd omdat de afzetmarkt naar het buitenland gestopt is. De vergoeding van het oud papier staat inmiddels op € 0,00.

Omdat de gemeente graag de inzameling van het oud papier wil laten voortbestaan, geven zij een (garantie)-subsidie van € 34,00 per ton. Wij ontvingen tot nu toe € 50,00 per ton.

Om het papier in te zamelen, is er een container nodig en de vervoerskosten van de container moet door Donderen betaald worden en die zijn relatief hoog. Eén en ander resulteert in een te kort voor 2020 van ongeveer € 1150,00.

De Donderblik wordt voor een groot deel bekostigd door de opbrengsten van het oud papier. Met het vervallen van de vergoeding komt de Donderblik op losse schroeven te staan. Het bestuur van de BVD doet er alles aan om de Donderblik te behouden.

In januari zal er naast de oud papier container daarom een tweede container komen voor oud ijzer.

Een goede mogelijkheid om uw oud ijzer kwijt te raken en u helpt om de Donderblik in stand te houden voor 2020. Laten we hopen dat de papierprijs weer aantrekt. Alle ideeën van u zijn welkom.