Wandelen met Vrouwen & Meiden van Nu

Vrouwen & Meiden van Nu Donderen-Bunne- Winde organiseert voor haar leden op donderdag 8 augustus 2019 de Provinciale Wandeling.

Voor zover bekend heeft VvN Donderen-Bunne-Winde dit ook georganiseerd in de jaren 2008, 2010, 2013 en 2016. Een lustrum?

De wandelroutes op 8 augustus, van 8 en 12 km, gaan door het Noordscheveld, een natuurgebied van Staatsbosbeheer bestaande uit bos, heide en beekdalgraslanden.

Gestart zal worden bij Eetcafé Hoving tussen 9.30 en 10.30 uur.

Opgave bij: Janny Been-Siegers, via 0592-559364 of per mail: janny.been@ziggo.nl

Kosten € 7,50 inclusief koffie/thee met koek/ cake en na afloop van de wandeltocht soep met een broodje. En natuurlijk de gezelligheid.

Deelname aan de wandelingen is op eigen risico en de wandeling gaat altijd door.