Start projectgoep Veiligheid

Onlangs is de projectgroep Veiligheid gestart met haar werkzaamheden. Na een korte introductie van de mensen die in deze projectgroep zitten (Martijn Stoffers, Natasja Annyas en Annemiek Heikamp), zijn we begonnen met het aanbrengen van kaders over het begrip veiligheid.

Daar veiligheid een breed begrip is, is er nu voor gekozen eerst te focussen op twee punten:

1 ) De verkeersveiligheid binnen Donderen

Hierbij denkende aan onder andere de 30 km zone en de aanduiding hiervan, drempels, eventuele obstakels binnen de inrichting van Donderen en de verlichting die wel of niet voldoende aanwezig is.

2) De weg van Donderen naar Yde (de Norgerweg)

Deze weg word steeds meer gebruikt door jongeren die schoolgaand zijn in Eelde (AOC Terra) en uit Donderen en omstreken komen. Deze weg is niet of nauwelijks verlicht, heeft 2 korte smalle stroken waar de fietsers moeten fietsen en heeft geen overzichtelijke oversteekplaatsen. Tevens is het een 60 km weg, maar de inrichting nodigt makkelijk uit harder te rijden.

Waar gaat de projectgroep mee aan de slag:

  • Er wordt contact gemaakt met de gemeente en hier worden meerdere vragen gesteld zoals bijvoorbeeld, welke regels en richtlijnen volgt gemeente Tynaarlo ten opzichte van 30km zone en de inrichting hiervan (er zijn namelijk geen wettelijke kaders, maar alleen richtlijnen)
  • Er wordt een overzicht gemaakt waar welke borden staan, het straatbeeld en de inrichting.
  • Een telling gemaakt hoeveel kinderen er nu exact wonen in Donderen en welke leeftijden.
  • Er wordt contact gelegd met AOC Terra om een beeld te krijgen over hoeveel jongeren er op school zitten van uit Donderen en Omstreken (Norg, Vries etc.)
  • Er wordt dieper in de wetgeving gedoken over de richtlijnen van het bovenstaande en wat de regels zijn van provinciale staten.

De volgende vergadering is op 11 december om 20.00 uur op de Vriezerweg 6a.

Mocht je ideeën/ aanvullingen hebben over het bovenstaande, dan horen wij dit graag!

Bellen met Annemiek Heikamp op 06-12084855 / 0592-865007

Mailen naar natasja.annyas@gmail.com

Je kunt natuurlijk ook de vergadering bijwonen op 11 december. Mocht dit je voorkeur hebben, laat het dan weten!