Nieuws van werkgroep Bliksemsnel Breedband Donderen

Met de zomervakantie achter de rug zit Glasvezel Campagne 2.0 nu goed op stoom. Dagelijks komen er nu aanmeldingen binnen, ook van bewoners die eerst niet meededen! Daar zijn we bijzonder blij mee!

Stand van zaken

  • Ruim 30% van de bewoners heeft al weer een nieuw abonnement afgenomen. Wij roepen onze bewoners op om nu in de pen te klimmen en een abonnement te nemen op één van de drie nieuwe providers, te weten: 
  1. Trinet
  2. Stipte
  3. Fiber

Dat geldt dus ook voor de bewoners die reeds eerder een abonnement afsloten!

  • Gemeente Tynaarlo is voornemens om mee te financieren voor de dorpen Donderen en Zeijen. We verwachten dat, dat goed gaat komen. Zie artikel  op de site van de gemeente.

 

  • Op 23 september wordt een informatiebijeenkomst door Glasvezel Noord georganiseerd met informatiestands van de 3 providers voor de campagnegebieden. Locatie MFA Zeijen (14.00 tot 20.00 uur).

 

  • Coöperatie Glasvezel Noord gaat in het eerste aanleggebied (Zuidvelde, Een, Bunne) vanaf oktober de abonnees aansluiten zodat ze gaan genieten van super snel internet. In dit eerste aanleggebied zitten de straten Donderseweg, Roderweg en een gedeelte van de Norgerweg. Deze bewoners krijgen dus zeer binnenkort hun diensten al geleverd. Van 6 Mb naar 1.000 MB!

 

  • Als werkgroep verwachten we in november duidelijkheid te krijgen welke straten uit ons campagnegebied daadwerkelijk worden meegenomen voor het tweede project van aanbesteding en aanleg. Dat betekent dat straten met een zeer lage aanmelding het risico lopen niet te worden aangesloten. Dit hebben we niet in de hand.

We moeten het zover natuurlijk niet laten komen. Maar de werkgroep vindt wel dat het initiatief nu vooral bij de bewoners van de betreffende straten ligt. Kortom, we roepen deze bewoners op om tot actie over te gaan en de medebewoners te overtuigen van ons gezamenlijk doel.

De coöperatie heeft namelijk als doelstelling alle gebieden aan te sluiten, maar heeft voor een gezonde exploitatie dan wel 65% abonnees nodig.

Het ziet er nu naar uit dat we de 50% wel gaan halen en met uw hulp komen die laatste 15% er dan ook wel.

Voor Donderen e.o. zijn alle voorbereidingen in volle gang inzake financiering, netwerkontwerp, planning en plan van aanpak van de uitrol in 2018.

Huidige campagne gebieden van Glasvezel Noord zijn: Donderen e.o., Zeijen e.o., Altena, Veenhuizen en RAS-dorpen, zie onderstaande overzichtskaart:

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag dat een ambassadeur bij u langs komt, stuurt u dan een mail naar: glasvezel.donderen@xs4all.nl

Abonnementen en informatie: www.glasvezelnoord.nl

Namens, Werkgroep Glasvezel Donderen