Donatie aan speeltuin centrum dorp

Inmiddels is het plan voor het speeltoestel in het centrum dorp gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de BVD. Voor het gekozen toestel is nog maar € 625,- nodig om de financiering rond te krijgen. Hopelijk heeft ieder de lege flessen tijdens het oud papier ingeleverd.

Mocht u echter geen of te weinig lege flessen hebben maar wilt u toch een bijdrage leveren, dan kunt u ook een donatie doen. Dit kan via rekeningnummer NL 75 RABO 0366 5312 47 t.a.v. Speeltoestel Centrum ten name van Belangen Vereniging Donderen.

Wij hopen dat u nog een mooie bijdrage kunt leveren, zodat de kinderen aankomende zomermaanden al met het mooie weer gebruik kunnen maken van het nieuwe speeltoestel.

Hieronder een sfeerimpressie.