Jaarvergadering Belangenvereniging Donderen

Aankondiging jaarvergadering
De Belangenvereniging wil graag met haar leden het jaar 2022 afsluiten. Dit doen we door middel van een jaarvergadering. Wij nodigen daarom de leden uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op maandag 27 februari 2023 in Eetcafé Hoving. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Jaarverslag over 2022
  4. Uitleg over jaarrekening van 2022
  5. Verklaring kascommissie
  6. Vaststellen statutenwijziging
    Deze wijziging heeft betrekking op het opgaan van de Belangenvereniging Donderen in de nieuw op te richten Dorpsvereniging Donderen.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Het bestuur heet u van harte welkom.