IJsvereniging De Kwabben

De kans op ijs neemt weer toe nu de temperaturen voorzichtig dalen. Op de jaarlijkse klusochtend om alles weer startklaar te maken voor het komende seizoen is een en ander gerepareerd, schoongemaakt en nagekeken.

Om het seizoen goed te kunnen draaien, zijn we op zoek naar een aantal commissieleden. Hierbij kunt u denken aan het doen van kleine werkzaamheden op en rond de ijsbaan zodra er ijs ligt. Bijvoorbeeld; de baan vegen, baanverzorging, hulp in het ijshokje achter de bar, onderhoud aan de lampenmasten en machinerie.

Natuurlijk hoeft u niet alles te kunnen, ieder z’n eigen talent. Samen met de bestuursleden en de commissieleden kunnen we zo de ijsbaan levendig en voor iedereen toegankelijk houden.  Mocht u een bijdrage willen leveren dit ijsseizoen, geef u dan op bij Rik Tienkamp via telefoonnummer 06-40880757.