Extra Ledenvergadering Belangenvereniging 5 oktober

Aanvang 20.00 uur Eetcafé Hoving

U heeft al diverse malen kunnen lezen dat de continuïteit van Belangenvereniging Donderen in gevaar is. In de Donderblik van september is daaraan nogmaals aandacht besteed.

Om die reden roept het bestuur een extra Ledenvergadering uit waarbij we alle inwoners uit Donderen oproepen aanwezig te zijn.

Als u het belangrijk vindt dat Donderblik maandelijks verschijnt, dat de website up to date blijft, dat u uw oud papier kwijt kunt of dat uw belangen vertegenwoordigd worden richting gemeente of provincie dan ontvangen wij u graag aanstaande donderdag in Eetcafé Hoving.

We willen gezamenlijk in overleg gaan en hopen dat we weer tot een voltallig bestuur van 7 leden komen.

Agenda

  • Opening en toelichting vergadering
  • Stand van zaken bestuur
  • Discussie over voortgang en toekomst BvD
  • Korte pauze
  • Conclusie

Namens bestuur Belangenvereniging Donderen,

Elisabeth Koops, Fenna Venhuizen, Sonja Corsmit