Een kinderdagverblijf in Yde? Graag!

Aan alle ouders met jonge kinderen van 0 tot 12 jaar. In oktober heeft peuterspeelzaal Kids First de deuren geopend. Dit is zo’n succes, dat zij nu graag willen doorpakken! Regelmatig horen zij de geluiden dat het geweldig zou zijn een kinderdagverblijf in Yde te realiseren.

Een kinderdagverblijf zou een verrijking voor het dorp en OBS de Duinstee betekenen.

De vraag is daarom hoe veel ouders gebruik zouden willen maken van een kinderdagverblijf in Yde. Met de uitkomst van dat onderzoek, kunnen we Kids First enthousiast maken te investeren in een kinderdagverblijf in ons dorp. Ziet u ook het belang van een kinderdagverblijf in Yde in laat uw stem dan horen!

Stuur een mail met onderstaande gegevens naar: Selena van den Hoven

  • Ouders
  • Naam kind
  • Plaats
  • Geboortedatum
  • Dagen en tijden opvang
  • Kids First mag contact met mij opnemen via telefoon of mail