Dorpsvereniging Donderen een feit!

Donderen heeft een rijk verenigingsleven. Dat vraagt veel mensen die zich bestuurlijk willen inzetten. Dat vraagt ook voor elke vereniging een aparte financiële huishouding. Daarom besloten de Belangenvereniging Donderen, de VvV en de IJsvereniging “De Kwabben” om hun krachten te bundelen. Het afgelopen jaar stond in het teken van de voorbereiding. Maandag 20 maart stemden de drie ledenvergaderingen in met het overgaan van het lidmaatschap van de oude naar een nieuwe vereniging. En op 24 maart tekende het dagelijks bestuur de oprichtingsacte. De Dorpsvereniging Donderen is daarmee een feit.

V.l.n.r. Bert Wiekema, Martijn Stoffers en Hein Schoemaker
Functie WieOnderdelen
Voorzitter

Bert Wiekema

Externe contacten 
Contact gemeente
VvV
Penningmeester
Hein Schoemaker
Financieel               
VvV                       
Secretaris


Martijn Stoffers


Vliegveld
Oud Donderen
Oud papier
VvV
Bestuurslid

Karel van Vugt

Subsidies
Contact gemeente
Kleine kernen
Bestuurslid
Paul Timmer 
VVV
Donderblik 
Bestuurslid

Harma Fonk 

Jeugdsoos
Seniorenclub
AED en VvV
BestuurslidHarm van Eldik IJsvereniging de Kwabben
Bestuurslid
Moniek Homan 
Kinderclub
Ledenadministratie VvV

Machtiging voor contributie

Voor de machtiging om de contributie te kunnen innen voor de Dorpsvereniging, hebben we aangegeven dat we half april bij jullie langs zouden komen. Dit moeten we uitstellen tot september van dit jaar. De bank houdt zich, zoals bij elke nieuwe vereniging, aan het beleid van keuren en inspecteren. Dus we moeten daar nog even geduld mee hebben. Mocht je vragen of suggesties hebben voor de dorpsvereniging, meld je dan bij één van de bestuursleden of via voorzitter@donderen.nl