Een schijnvliegveld en een voetbalvereniging in Donderen; nieuws van WOD

Hillebrand Keun heeft weer 2 nieuwe artikelen geschreven over Donderen.

Tijdens de tweede Wereldoorlog was sprake van een schijnvliegveld in Donderen, lees er meer over.

Ook een leuk artikel over DOS, de voetbalvereniging die ons dorp rijk was.

Wat jammer dat door diezelfde oorlog er een einde kwam aan de voetbalvereniging.

Voor meer info over de WOD, die ook op zoek is naar een bestuurlid, kijk u onder:

  • BVD/ Werkgroep Oud Donderen/ Donderen historisch in beeld.