Dienstregeling bussen verandert per 12 december

Net als elk jaar maakt het OV-bureau Groningen-Drenthe, de organisatie die namens de provincie het openbaar vervoer organiseert, in het voorjaar de voorgenomen dienstregeling per 2022 bekend. Deze dienstregeling gaat 12 december 2021 in. Je kunt nog tot 11 juni bezwaar maken tegen voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling. Het ‘Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022’ kun je hier downloaden.

Harde klappen

Over het algemeen kan gesteld worden dat het openbaar vervoer harde klappen heeft gehad van de coronapandemie. Het aantal reizigers op jaarbasis is drastisch afgenomen, met grote tekorten in de exploitatie tot gevolg. Door middel van steunmaatregelen zijn veel buslijnen wel overeind gebleven, maar regelmatig is er een speciale coronadienstregeling toegepast die soms positief en soms negatief uitpakte. Inmiddels is het aantal reizigers weer gegroeid naar 50% van hete normale gebruik.

Kaasschaaf en flexibiliteit

Voor 2022 lijken de prognoses echter nog niet gunstig. Het OV-bureau rekent op een tekort van 9 miljoen euro. Een aantal buslijnen lijken te ontsnappen aan een ingrijpende maatregelen, namelijk opheffing. Het OV-bureau noemt in haar ontwerp bijvoorbeeld lijn 77 Bareveld-De Hilte-Gieten en lijn 86 via Donderen en Bunne. Een aantal lijnen worden wel ingekort (bij. Westerbork – Hoogeveen) of gaan over in een andere buslijn. Ook wordt op een aantal plekken de eerste en laatste rit geschrapt.

Let op: Er wordt gesproken over extra flexibiliteit zodat makkelijk kan worden afgeschaald of opgeschaald. Er kan dus tussentijds nog een wijziging in de dienstregeling komen als er in de ogen van het OV-bureau weinig gebruik gemaakt wordt van een buslijn. Blijf dit dus goed in de gaten houden!

Laat je horen!

Maak, samen met de inwoners van je dorp, bezwaar tegen voorgenomen aanpassingen als ze ongunstig uitpakken. Want een goede OV-verbinding is belangrijk voor het platteland. Niet alleen voor jongeren en minder mobiele mensen, maar ook voor woon-werkverkeer en toerisme. En het is een milieuvriendelijk en verkeersveilig alternatief voor de vele, vaak stilstaande, auto’s. Betrek eventueel ook buurdorpen en de gemeente c.q. gemeenteraad in je reactie.

Tot vrijdag 11 juni 2021 is iedereen in de gelegenheid te reageren op de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022. Dit kan per mail op info@ovbureau.nl en per post door een brief te sturen naar OV-bureau Groningen Drenthe, Postbus 189, 9400 AD Assen. Neem BOKD mee in je reactie, dan zijn wij ook op de hoogte. We zijn vertegenwoordigd in het consumentenplatform Openbaar Vervoer Drenthe en kunnen ook via die weg een stem laten horen.

www.bokd.nl