De thermometer is weer terug! Glasvezel in Donderen e.o. nog steeds mogelijk!

Ontwikkelingen in ons initiatief

– Stand van zaken: 41% aan wit en grijze abonnementen in Donderen e.o. waarvan 70% van alle witte adressen.

– Waar was onze thermometer, zie verderop in het artikel.

– Meerdere aanmeldingen naar aanleiding van informatiebijeenkomst 21 oktober met providers.

Ontwikkelingen bij Glasvezel Noord

– Abonnees gebied Bunne/Winde en Noordenveld Zuid West worden nu aangesloten;
– In Langelo zijn de graafwerkzaamheden bijna gereed;
– In Lieveren zijn de graafwerkzaamheden twee weken geleden gestart;
– Op 16 november was er een druk bezochte informatie bijeenkomst in Veenhuizen;
– Het campagnegebied is uitgebreid met de RAS-dorpen.

De percentages

Donderen heeft het hoogste percentage op dit moment t.o.v. de andere campagne dorpen en kan dus het eerstvolgende project zijn voor de coöperatie. Belangrijk: voor een gezonde exploitatie van het netwerk heeft de coöperatie een mix nodig van genoeg witte en grijze aansluitingen in ons gebied. Met de ‘witte’ gebieden gaat het uitstekend: 70%, maar de ‘grijze’ gebieden blijven achter: 41%.

We willen geen enkel adres/aansluiting uitsluiten, maar we zien duidelijk dat een aantal straten ver onder het gemiddelde scoren. Bijvoorbeeld: de Oosterstraat met 0% (tegenover de Oosterwaterweg met ruim 85%!). Een scenario zou zijn om straten uit te sluiten zodat we op het gewenste percentage voor ons dorp komen. Dit is onwenselijk, maar wellicht onontkoombaar. Voor het zover is willen we graag met de betreffende straten om tafel gaan zitten. Op dit moment kunnen we geen grote stap vooruit maken. Om 65% deelname te halen zodat we het gehele gebied kunnen aanleggen zijn er bij ons namelijk nog 50 aanmeldingen nodig. Als we straten gaan uitsluiten is die 65% nu al binnen handbereik.

Over onze ervaring met de werving van de afgelopen tijd het volgende. Het blijkt dat een aantal bewoners die eerder een abonnement namen nu aarzelen en door het grotere aanbod tussen de bomen het bos niet meer zien. Ook hebben de werkgroep leden wellicht oplossingen voor zenderaanbod, die u als bewoner nog niet kent. In een kort  gesprek aan de keukentafel is zo’n verwarring door ons zo maar opgeklaard. Een berichtje volstaat en wij komen langs!

Verwijderen en terugplaatsen Thermometer

De afgelopen maanden waren bijzonder. De gemeente Tynaarlo heeft aangegeven te willen ondersteunen en financieren om een glasvezelnetwerkte realiseren. We zijn hier erg blij mee. Echter, de gemeente Tynaarlo heeft vier weken geleden onze campagne uitingen zonder enig overleg verwijderd. Dit bleek te maken te hebben met een verscherpt reclamebeleid. Ondanks meerdere pogingen, kregen we geen goedkeuring om de thermometer terug te plaatsen.
Het bord met de thermometer konden we wel ongeschonden zelf weer ophalen bij de gemeentewerf. Met dank aan de fam. Poppema hebben we het bord nu op privéterrein kunnen plaatsen.

Het glasvezel initiatief in Donderen is dus nog niet voorbij! De werkgroep werkt op de achtergrond nog steeds aan werving en creatieve oplossingen om ons het zo gewenste glasvezelnetwerk in de grond te krijgen.

Contactadres

Glasvezel Donderen
Meulenkampsweg 9
9497 PG Donderen

Voor mail klik op de volgende link