De Kwabben is klaar voor het nieuwe ijsseizoen

Het afgelopen halfjaar hebben de vrijwilligers van de ijsvereniging niet stilgezeten. Er is heel wat afgeklust op de ijsbaan. Zo zijn er nieuwe lampen geplaatst in de masten en zijn deze weer omhoog en op hun plek gezet en dat was een behoorlijke klus!

De machines zijn weer nagekeken en klaargemaakt, er is gesnoeid in de bossages en herhaaldelijk hebben vrijwilligers en sponsors de baan en de wallen gemaaid zodat de baan er momenteel pico bello bijligt. En de kantine is schoongemaakt en klaar voor een nieuw seizoen.

We nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 8 december en deze maand komen we langs om de contributie te innen voor 2022/ 2023.