De kogel is door de kerk, Donderen krijgt glasvezel!

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 28 februari ingestemd met toekenning van de lening en de subsidie om de financiering van de aanleg van de 2e fase glasvezel mogelijk te maken.

Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken volgt hieronder een deel van de tekst van de nieuwsbrief die onze coöperatie in februari aan de leden heeft rondgestuurd.

De marktconsultatie voor de 2e fase is gesloten en afgerond. Er heeft zich geen enkele marktpartij gemeld die binnen een periode van drie jaar een breedbandnetwerk in het gebied van Glasvezel Noord zou willen aanleggen. Dat is heel fijn! Nu kunnen de provincie en gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo Glasvezel Noord de gevraagde subsidies en leningen verstrekken zonder in strijd te komen met staatssteunregels van Europa. De provincie en de genoemde gemeenten hebben de leningen en subsidie inmiddels toegekend.

Zoals bekend zijn wij al ruim een jaar bezig om de voorbereidingen te treffen om de tweede fase glasvezel aan te leggen. Nu de financiering rond is kunnen we gaan aanbesteden.

 

De coöperatie heeft verschillende aannemers uitgenodigd een aanbieding te doen om het netwerk aan te leggen. Alleen BAM Infra Telecom B.V. (die ook de eerste fase heeft aangelegd), heeft laten weten een aanbieding te zullen doen. De coöperatie is nu in gesprek met BAM. Zij stellen nu een zogenoemd Definitief Ontwerp op met daaraan gekoppeld een definitieve aanbieding en planning.

De schop in de grond

Wij verwachten voor de zomer de eerste schop in de grond te zetten. De dorpen Altena en Veenhuizen zijn, zoals het er nu naar uitziet als eerste aan de beurt, deze dorpen kunnen aangesloten worden op een bestaande POP (Zuidvelde/Een en Bunne). Daarna volgen de gebieden “RAS op Glas” en de dorpen Donderen, Vries, Zeijen en Assen.

We gaan weer extra informatieavonden houden van mei tot september om u o.a. te informeren hoe een schouw verloopt en de planning van de aanleg.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op. Bellen naar directeur Glasvezel Noord, mevrouw Alie Hut 06 – 519 252 06, via mail info@glasvezelnoord.nl

Of een bezoek op afspraak op het kantoor aan de Norgervaart 10, te Huis ter Heide.

Heeft u liever advies aan huis laat het ons weten en wij zoeken naar een passende oplossing. U kunt zich ook wenden tot uw contactpersoon/ambassadeur bij u in het dorp via glasvezel.donderen@xs4all.nl