Continuïteit BvD

In 2016 heeft het bestuur van de Belangenvereniging Donderen verschillende oproepen in de Donderblik geplaatst waarin nieuwe bestuursleden voor de Belangenvereniging werden gevraagd. Ook tijdens de jaarvergadering is dit punt aan de orde gekomen. Er heeft zich tot nu toe niemand aangemeld om zitting te nemen in het bestuur.

Stand van zaken

Afgelopen jaarvergadering is Ids Attema afgetreden als penningmeester van de BVD. Dat houdt in dat er vanaf heden nog maar 4 bestuursleden zijn (de statuten geven aan dat er 7 bestuursleden moeten zijn). Met 4 bestuursleden kunnen we slechts zeer beperkt zaken oppakken die belangrijk zijn voor het dorp. Per 1 april 2018 nemen 3 van de 4 bestuursleden afscheid. Als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden betekent dit dus zonder meer het einde van de Belangenvereniging Donderen in 2018.

Voor een klein dorp als Donderen heeft dit de volgende gevolgen
  • De belangen van ons dorp worden niet meer behartigd bij de diverse instanties zoals o.a. gemeente en provincie;
  • Donderblik zal niet meer verschijnen;
  • Jeugdsoos en kinderclub moeten worden opgeheven;
  • Werkgroep Oud Donderen moet worden opgeheven;
  • Website bestaat niet meer

Het voortbestaan van de Belangenvereniging en daarmee van alle bovenstaande punten, hangt af van u als inwoners van Donderen.

Vindt u het belangrijk dat uw belangen zo breed mogelijk worden behartigd en dat o.a. de jeugdsoos/kinderclub blijven bestaan dan is het nu de tijd om in actie te komen. Heeft bovenstaande u aan het denken gezet, maar u twijfelt nog of het iets voor u is? Neem gerust contact op met één van de bestuursleden!