Continuïteit Belangenvereniging

Maandag 4 september werden de bestuursleden door voorzitter en penningmeester Bert Wiekema geïnformeerd over zijn aftreden per 1 oktober. Bert gaat naast zijn werk een HBO studie volgen waardoor hij genoodzaakt is beide functies neer te leggen. Door persoonlijke omstandigheden moet Fenna Venhuizen bij het uitvoeren van haar bestuurstaken ook een stapje terug doen.

Dat resulteert momenteel in een zeer kleine bestuursbezetting. Er spelen veel zaken binnen het bestuur echter deze zijn niet op te pakken wat bijzonder frustrerend is. Het bestuur is kwetsbaar en de taken kosten veel energie waardoor alleen de noodzakelijke dingen uitgevoerd kunnen worden zoals oud papier, Donderblik en website.

Om de belangen goed te vertegenwoordigen moet het bestuur absoluut uit 7 leden bestaan. Per 1 april 2018 treden de laatste bestuursleden af waarna er geen bestuur meer is.

Taken Belangenvereniging

  • Behartigen belangen van het dorp bij diverse instanties zoals o.a. gemeente en provincie
  • Zitting in Gemeentelijk Belangen Organisatie Tynaarlo (GBOT)
  • Eindredactie Donderblik, overleg met drukker
  • Verzending postabonnementen
  • Algemene Ledenvergadering
  • Financiën: abonnees en adverteerders
  • Oud papier
  • Website
  • Jeugdsoos, kinderclub en Werkgroep Oud Donderen valt onder BVD

Het voortbestaan van de Belangenvereniging en daarmee van alle bovenstaande punten, hangt af van u als inwoner van Donderen.

Vindt u het belangrijk dat uw belangen zo breed mogelijk worden behartigd en dat o.a. de jeugdsoos/kinderclub blijven bestaan dan is het nu de tijd om in actie te komen.

Het continuïteitsprobleem is inmiddels behoorlijk urgent, we willen ook niet afwachten tot de volgende Ledenvergadering in maart waardoor we besloten hebben nu een tussentijdse ledenvergadering uit te schrijven en aan u als lid te vragen hoe nu verder met Belangenvereniging Donderen.

Graag nodigen wij u uit op deze vergadering op donderdag 5 oktober
om 20.00 uur bij Eetcafé Hoving.

Als u het belangrijk vindt om bovenstaande punten in het dorp te behouden dan zien wij u graag op de 5de oktober om mee te denken over een gezamenlijke aanpak van de werkzaamheden en het bestuur weer voltallig te maken.