Collecteweek Amnesty International 11-16 maart in Donderen en Vries

“Ik ben er absoluut van overtuigd dat jullie brieven tot mijn vrijlating hebben geleid.’

Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador werd ten onrechte beschuldigd van abortus, wat in haar land ten strengste verboden is. Amnesty voerde intensief actie voor haar vrijlating en in 2018 werd ze na 10 jaar weer met haar gezin herenigd.

Geef om vrijheid

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2019 voor de zeventiende keer een landelijke collecte. In Vries en de buitendorpen zullen van 11 tot en met 16 maart 2019 68 collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens deze collecte € 3204,38 euro opgehaald. In 2018 gingen in heel Nederland 15 duizend collectanten langs de deuren. Ze haalden daarbij €1,25 miljoen op voor het werk van Amnesty.

Missie Amnesty

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen.

Waarom een collecte?

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Voor Teodora del Carmen Vásquez en voor vele anderen. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

Wilt u meehelpen met de collecte?

Neem contact op met

Albert Weemstra via Aweemstra@gmail.com of telefoon 0592-544268

Kees Langeveld via kees.langeveld@hccnet.nl of telefoon 0592-543951