Betaling contributie BvD 2017

Tijdens de jaarvergadering is vastgesteld dat de contributie van de Belangenvereniging hetzelfde blijft als in 2016. Indien u geen opdracht tot automatische incasso heeft afgegeven wilt u dan het contributiebedrag van € 7,50 overmaken op het rekeningnummer van de Belangenvereniging, te weten: NL75 RABO 0366 5312 47.

Normaliter haalt het bestuur de contributie op bij alle leden die niet automatisch betalen, dit zal echter in verband met de geringe bezetting dit jaar niet het geval zijn. Wij verzoeken u daarom het geld over te maken.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.