Betaling contributie Belangenvereniging 2019

Inmiddels heeft een groot aantal inwoners betaald die geen opdracht tot automatische incasso heeft afgegeven aan de Belangenvereniging. Een aantal huishoudens echter nog niet.

Wij willen u dringend verzoeken voor 1 oktober het contributiebedrag van € 7,50 over te maken op het rekeningnummer van de Belangenvereniging, te weten: NL75 RABO 0366 5312 47,

graag uw naam én adres vermelden in de omschrijving.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.