Betaling contributie Belangenvereniging 2020

Inmiddels heeft een groot aantal inwoners betaald die geen opdracht tot automatische incasso heeft afgegeven aan de Belangenvereniging. Een aantal huishoudens echter nog niet.

Wij willen u dringend verzoeken voor 1 januari het contributiebedrag van € 7,50 over te maken.

Op het rekeningnummer van de Belangenvereniging, te weten: NL75 RABO 0366 5312 47 *.

Afgeven in een envelop bij Middenweg 2 te Donderen kan ook.

Graag uw naam en adres vermelden in de omschrijving en op de envelop.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

 

  • LET OP: in de Donderblik staat een foutief bankrekeningnummer. Bovenstaand is het juiste!!!