Aanmelden voor Jeugdsoos en Inloopafspraken

8 jaar of ouder

Vanaf je 8ste jaar mag je meedoen aan de activiteiten van de jeugdsoos.

Deze vinden 1 keer per maand plaats en de tweede vrijdagavond van de maand mag je ook komen. Dan gaan we lekker gezellig chillen of samen iets leuks doen. Ben je 8 jaar geworden mail dan naar de Jeugdsoos.

Bestuursvergadering en mogelijkheid voor inloopafspraak

Het bestuur gaat de komende maanden iedere 2de dinsdag van de maand vergaderen. Hebben jullie als jeugd ideeën, vragen of willen jullie iets met het bestuur overleggen? Weet dat we dan in de jeugdsoos zitten en van 19.00 tot 20.30 uur vergaderen. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders en of ouderen uit het dorp. Heb je iets, meld je dan vooraf even aan. Dan kun je zo even binnenlopen.

Vergaderdata 16 november en 14 december.

Groetjes namens het bestuur: Eline, Koen, Geert Jan, Jan Willem, Kris, Noa en Laura

De soos is bereikbaar via soos.donderen@gmail.com