Beheer dorpshuizen naar gemeente Tynaarlo per 1 januari

PERSBERICHT

Het college stelt de gemeenteraad voor de exploitatie van dorpshuis De Pan (Vries), dorpshuis De Ludinge (Zuidlaren) en Ons Dorpshuis (Eelde) per 1 januari 2022 in eigen beheer voort te zetten. Onderdeel van het voorstel is dat de beheerders van de dorpshuizen in dienst komen van de gemeente.

Op 1 september 2021 maakte Stichting Trias bekend de exploitatie van de dorpshuizen en het beheer van de belbus per 1 januari 2022 te beëindigen. Naar aanleiding hiervan heeft het college op 5 oktober besloten in te zetten op het in stand houden van zowel de dorpshuisvoorzieningen als de belbus.

Daarop zijn onderhandelingen met Trias gestart om te komen tot een allesomvattende overeenkomst. Die overeenkomst ligt er nu. Niet alleen neemt de gemeente het beheer van De Pan en De Ludinge over, beide gebouwen zijn al in het bezit van de gemeente, maar is ook overeenstemming bereikt over de aankoop van Ons Dorpshuis door de gemeente Tynaarlo. Dat pand is nog in het bezit van Trias.

Wethouder Van den Born en bestuurder Cooijmans van Trias zijn erg gelukkig met deze uitkomst en de constructieve samenwerking. In gezamenlijkheid zijn de gemeente en Trias tot een overeenstemming gekomen die recht doet aan de wensen van de gebruikers van de dorpshuizen. Zowel de gemeente als Trias is zeer content met het feit dat maatschappelijke voorzieningen in stand blijven.

Bovenstaande is uiteraar ondder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad en de Raad van Toezicht van Trias. Wanneer zij akkoord gaan, is het besluit pas definitief.

De onderhandelingen over de voortzetting van de belbus verlopen voorspoedig. Het college neemt daarover nog een apart besluit, maar de verwachting is dat de voorziening kan blijven bestaan.