Agenda Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 2018
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel jaarverslag 2018
 6. Verslag van de kascommissie en benoeming kascommissie
 7. Wisselingen bestuur: het bestuur stelt voor als bestuurslid te benoemen: Anneke Klooster (secretaris) en Daan Buisman (bestuurslid) Tegenkandidaten kunnen door de leden tot drie dagen voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris via secretaris@donderen.nl
 8. Bijdrage Werkgroep Oud Donderen
 9. Bijdrage Jeugdsoos en Kinderclub
 10. Bijdrage Werkgroep Glasvezel
 11. Bijdrage AED
 12. Rondvraag
 13. Betrokkenheid bewoners bij de BVD
 14. Sluiting