40 jaar in het bestuur

Het valt niet mee bestuursleden te vinden. Maar er zijn gelukkig ook mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen.

Jan Boer! Hij is in 2017 40 jaar bestuurslid van de ijsvereniging.

Tijden afgelopen Algemene Ledenvergadering werd stil gestaan bij dit toch wel bijzondere jubileum. Voorzitter Reint Imminga sprak de jubilaris in welgekozen bewoordingen toe.

De jubilaris merkte op dat hij er niet van uit gaat er nog eens  zo’n periode aan vast te knopen maar voorlopig: gewoon zo doorgaat!

Wat overigens ook vermeld mag worden is het feit dat Jannie gedurende al die jaren een stille kracht op de achtergrond was. Altijd beschikbaar als er een beroep werd gedaan voor een bardienst en geheel spontaan de laatste jaren de kantine spic-en-span houdt.  Hulde voor beiden!