Historie

Formeel is Werkgroep Oud Donderen (WOD) onderdeel van de BVD maar in praktijk functioneert de werkgroep geheel zelfstandig met een eigen bestuur. De WOD houdt zich bezig met het verleden en heden van Donderen want het heden is op den duur ook historie.

De werkgroep voert haar rol uit door het verzamelen van foto’s, documenten en oude filmpjes. Er worden interviews afgenomen met (oud) inwoners van Donderen die vaak veel over het verleden kunnen vertellen.

Verder worden foto en video-opnamen van actuele gebeurtenissen verzameld.

Jaarlijks worden publieksactiviteiten georganiseerd zoals inloopdagen en diapresentaties en er wordt indien mogelijk deelgenomen aan de braderie tijdens het zomerfeest.

Bestuur

Voorzitter Gerard Sandker, mail
Secretaris Rob Vleesblok, Noordenveldweg 118, telefoon 0592-559393
Penningmeester Janny Been, mail

Overige bestuursleden:

  • Janke Tolner-Fonk
  • Jans van der Velds
  • Mina Tienkamp-De Vries
  • Ruurd-Hein Vos