Boermarke

Voor het begrip Boermarke moeten we terug in de historie. Marke betekent eigenlijk grens. Toen er in Drenthe meerdere nederzettingen kwamen, bleek het noodzakelijk grenzen aan te geven, opdat de schaapskudden van de respectievelijke nederzettingen elkaar op de heide niet gingen hinderen. Zo langzamerhand is toen de naam Marke overgedragen op het gebied binnen de grenzen en later ook op de gehele maatschappelijke organisatie. Met ‘Marke’ wordt dan ook de gemeenschap aangeduid die binnen de marke woonde. Dit waren hoofdzakelijk agrariërs.agfadsfdsaf

De inwoners kozen op hun boervergadering een comité van zogenaamde Volmachten, het uitvoerend lichaam van de gemeenschap. De volmachten riepen (of lieten roepen) de gemeenschap op met de boerhoorn voor het gezamenlijk verrichten van de verschillende werkzaamheden onder meer voor de bouw, uitvoeren van de schouw, zandrijden op de toen nog talrijk aanwezige zandwegen en bijvoorbeeld voor het sneeuwruimen, leder diende aan de oproep gehoor te geven en dat gebeurde ook.
Langzamerhand kreeg de overheid meer grip op de oeroude boermarken, onder anderen door het instellen van gemeentebesturen rond 1800. Ook de zogenaamde Noaberplichten maakten in veel gevallen plaats voor bijvoorbeeld het Groene Kruis, gemeentelijke diensten met allerlei moderne sociale voorzieningen. Door ruilverkaveling zijn er verharde wegen in de plaats gekomen van de arbeidsverslindende zandwegen.

Elkaar steunen met als doel gezamenlijk iets te bereiken is nog steeds van toepassing op de Boermarke Donderen. Een hechte gemeenschap ligt daaraan ten grondslag. Bijvoorbeeld de sneeuwwinter van ’78/’79. Toen zijn de problemen tezamen opgelost. Daarnaast beheert de Boermarke de verhuur van het jachtgebied en is ze eigenaar van de ijsbaan. Tevens is ze inmiddels in het bezit van een vulplaats voor sproeimachines en zijn er aanvragen onderweg voor realisering van sproeiplaatsen. Dit alles ter bescherming van het milieu. Ook steunt de Boermarke de weidevogelbescherming en regelt ze de aankoop en verhuur van bij de boeren gezamenlijk in bezit zijnde landbouwmachines.

Contactpersoon

Erwin H. Mulder
Norgerweg 202
9497 PH Donderen
Telefoon 0592-613720, 06-29295466
Mail eh.mulder@online.nl

Werktuig huren

Wilt u werktuigen huren, neem dan contact op met Erwin Mulder of ga naar de site.

1