bordjes-4 Glasvezel WijDoenMee

Glasvezel

De JA-campagne van onze Coöperatie Glasvezel Noord is een groot succes. De bal ligt nu bij de gemeente!

Door het opnieuw organiseren van campagnemomenten heeft het JA-team van provincie Drenthe met ondersteuning van onze vrijwilligers in de ons omringende dorpen de afgelopen weken flink wat abonnementen kunnen afsluiten. Het ziet er naar uit dat er nu voldoende abonnementen zijn afgesloten om een lening bij provincie Drenthe aan te kunnen vragen.

Gemeente Tynaarlo wil graag dat het gehele gebied wordt aangelegd en vindt het onwenselijk om straten waar nu geen of onvoldoende belangstelling is, uit te sluiten. Als de Coöperatie aan die wens zou voldoen, kan zij met het huidige aantal deelnemers de business case niet rond krijgen. Een eenmalige subsidie van de gemeente zou de Coöperatie in staat stellen alsnog aan die wens van de gemeente te voldoen. Bij de gemeente ligt nu een vraag om subsidie.

Voor ons als werkgroep was het spannend of het zou gaan lukken; in de dorpen Zeijen, Altena en Veenhuizen is er in de afgelopen maand meer dan 20% aan aanmeldingen bij gekomen waardoor in het hele gebied bijna 50% deelname is. Met een extra financiële subsidie van de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld kan er alsnog een gezonde business case worden gepresenteerd.

Hoe nu verder

 1. In de maand december proberen alle initiatieven nog een kleine groep bewoners te overtuigen om een abonnement af te sluiten;
 2. Voor 31 december 2018 wordt een lening bij provincie Drenthe aangevraagd;
 3. Er wordt ook een lening bij gemeenten Tynaarlo en Noordenveld aangevraagd;
 4. Bij de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld wordt verder een eenmalige subsidie aangevraagd om het verschil van ongeveer 10% te overbruggen zodat het project doorgang kan vinden.

De gemeentelijke politiek is dus aan zet om meer dan 3,5 jaar campagnevoeren door vrijwilligers om te zetten in het daadwerkelijk aanleggen van het glasvezelnetwerk!

Huidige stand per 14 december

 • RAS – 60% – Gaat nog oplopen naar 65%
 • Altena – 45% – Nog 15 abonnementen om 50% te behalen
 • Veenhuizen – 45% – Nog 20 abonnementen om 50% te behalen
 • Donderen e.o. – 49% – Nog 3 abonnementen om 50% te behalen
 • Zeijen e.o. – 43% – Nog 25 abonnementen om 50% te behalen
 • Assen e.o. – 53% – Nog 5 abonnement om 50% te behalen
 • Oosterduinen – 20% – Nog meer dan 100 abonnementen om 35% te behalen

Totaal gehele gebied 45 %

Werkgroep Glasvezel Donderen; Bliksemsnel breedband voor Donderen

Glasvezel wij doen mee

Archief

Nieuwsbrieven werkgroep Bliksemsnel Breedband in Donderen

Nieuwsbrieven coöperatie Glasvezel Noord

Werkgroep

Hans Roos
Guus van Os
Ids Attema
Alex Leuning
Jan Hoving

Contact

Werkgroep Bliksemsnel Breedband Donderen
Alex Leuning
Meulenkampsweg 9

 • telefoon 06-15486064
 • per mail glasvezel.donderen@xs4all.nl

Links naar gerelateerde websites