VvV excursie Aardkundig monument

Graag voor 17 mei aan via vvvdonderen@gmail.nl of doorgeven bij Eetcafé Hoving dat er belangstelling is om mee te gaan.