Toneeluitvoering ‘Vrienden onderling’

De generale is op vrijdag 24 maar voor basisschool kinderen
Uitvoering ‘Zeg, kan ik je man even lenen’