Playbackshow

Er is weer een playbackshow in het dorp, heb je zin om mee te doen?
Deelname voor jong en oud!
Je kunt je opgeven bij Harma Fonk of via telefoon 0592-559228, graag voor 30 april.