Oud papier: stapelaars Gerrit Eikelboom & Jantinus Santes