Oud papier: stapelaars Gerrit Eikelboom en Jantinus Santes