Oud papier: stapelaars Gerrit Eikelboom en Jan Boerema