Algemene Ledenvergadering

De ALV van de Belangenvereniging wordt dit jaar gehouden op donderdag 13 april vanaf 20.00 uur in Café Hoving. Het jaarverslag over 2016, de notulen van de vorig jaar gehouden vergadering en de agenda van 13 april worden meegestuurd in de Donderblik van april.