Veiligheid

Sinds november 2018 is in Donderen een werkgroep van start gegaan omtrent het thema Veiligheid.

Veiligheid is een breed begrip. Vooralsnog is gekozen om op twee onderwerpen te focussen.

1 De verkeersveiligheid binnen Donderen

Hierbij denkende aan onder andere de 30km zone en de aanduiding hiervan, drempels, eventuele obstakels binnen de inrichting van Donderen en de verlichting die wel of niet voldoende aanwezig is.

2 Norgerweg van Donderen naar Yde

Deze weg word steeds meer gebruikt door jongeren die schoolgaand zijn in Eelde (AOC Terra) en uit Donderen en omstreken komen. Deze weg is niet of nauwelijks verlicht, heeft 2 korte smalle stroken waar de fietsers moeten fietsen en heeft geen overzichtelijke oversteekplaatsen. Tevens is het een 60km weg, maar de inrichting nodigt makkelijk uit harder te rijden.