Lidmaatschap

Wilt u lid worden van de Belangenvereniging dan verwelkomen wij u graag. Een lidmaatschap kost € 7,50 per huishouden.

Het lidmaatschap wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering welke in maart of april plaatsvindt. De contributie wordt door de penningmeester automatisch geïnd als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Er is een aantal leden dat (nog) niet automatisch betaald. Wij verzoeken u het lidmaatschap dan zelf over te maken op het rekeningnummer van de Belangenvereniging.

Nieuwe leden kunnen alleen nog maar via automatische incasso het lidmaatschap voldoen.

Bankgegevens

De Belangenvereniging Donderen bankiert bij de Rabobank.

Rekeningnummer NL75 RABO 0366 5312 47

Nieuw in Donderen

Bent u nieuw in Donderen en nog geen lid van de Belangenvereniging dan verzoeken we u een mail te sturen naar de penningmeester van de vereniging via penningmeester@donderen.nl. Wilt u uw naam en adresgegevens doorgeven.

U betaalt € 7,50 als nieuw lid, het is alleen mogelijk via automatische incasso te betalen. Als u uw mail gestuurd heeft, krijgt u vervolgens een formulier in de bus waarop u uw handtekening dient te zetten dat u akkoord gaat met automatische incasso.

We kunnen met uw berichtgeving ook onze ledenadministratie weer up to date maken.

Het bestuur vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners lid zijn van de vereniging.