Redactieregels krant en site

Het bestuur van de BVD heeft een website ontwikkeld waarmee voorzien wordt in de behoefte van informatie en communicatie tussen bewoners en betrokkenen van Donderen. De onderstaande afspraken en regels zijn opgesteld om duidelijkheid te geven omtrent wat wel en niet mag worden geplaats op de website.

Verantwoordelijkheid www.donderen.nl

 1. Het bestuur heeft de publicatie gedelegeerd aan een webredacteur;
 2. De redactie van de website draagt zorg voor het raamwerk en de vulling van de site;
 3. Clubs & verenigingen in Donderen geven kopij voor de site door aan de webredacteur.

Afspraken en regels omtrent www.donderen.nl

 1. De inrichting van de website dient te voldoen aan het raamwerk zoals is opgesteld door de redactie.
 2. De beheerders van de website verplichten zich ertoe de individuele waardigheid en privacy van personen te respecteren.
 3. Discriminerende- en seksueel getinte opmerkingen op de website zijn verboden.
 4. Anonieme of onder pseudoniem ingezonden/ aangeleverde kopij wordt niet geplaatst op de website.
 5. Verhalen van derden, anders dan van een vereniging, die direct of indirect herleidbaar zijn naar een persoon of personen worden niet geplaatst tenzij met medeweten en instemming van betrokkene(n).
 6. De redactie behoudt zich het recht voor om teksten/ pagina’s aan te passen of te verwijderen van de website.

Aanlevering en voorwaarden kopij De Donderblik

Kopij voor de Donderblik dient voor de eerste woendag van de maand te worden aangeleverd, Donderblik verschijnt altijd de tweede woensdag van de maand,

U kunt kopij aanleveren via donderblik@gmail.com.

 • Digitaal aanleveren
 • Aanleveren tekst op A5 formaat, marges op smal (via pagina indeling, pagina instelling)
 • Titel: lettertype Arial 14, vet en onderstreept
 • Tekst: lettertype Arial 11
 • Geen verdere opmaak toepassen in de tekst
 • Foto’s apart aanleveren in  jpeg formaat, minimaal 300 dpi

Aanlevering en voorwaarden kopij www.donderen.nl

Heeft u mooie, leuke digitale foto’s van Donderen of activiteiten die hebben plaatsgevonden, mail ze dan. U kunt kopij altijd aanleveren via website@donderen.nl ter attentie van de webredactie.

 • Altijd digitaal aanleveren
 • Geen opmaak toepassen in de tekst
 • Foto’s apart aanlevern in jpeg formaat

Helaas is het niet mogelijk vooraf iedereen toestemming te vragen voor het plaatsen van een foto.

Heeft u bezwaar tegen een foto die geplaatst is op de website, geef dit dan direct door aan de webredacteur, de foto zal dan onmiddelijk verwijderd worden.