Adverteren in Donderblik

Het is mogelijk in Donderblik te adverteren. U kunt uw bedrijf onder de aandacht brengen van alle inwoners in Donderen. Donderblik wordt tevens bezorgd bij de gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe die onze dorpskrant als zeer positief ervaren.

U kunt uw bedrijf presenteren in verschillende formaten en Donderblik verschijnt volledig in kleur. De dorpskrant wordt maandelijks uitgebracht met uitzondering van juli en augustus.

Mocht u willen adverteren dan dient u dat gedurende 1 kalenderjaar te doen. U wordt conform het geplaatste advertentie formaat gefactureerd voor 1 jaar. Als u niet langer in Donderblik wil adverteren dan kunt u dat doorgeven aan Sonja Corsmit, zij is contactpersoon voor de redactie van Donderblik en zal uw opzegging communiceren met de penningmeester.

Voor 1 december dient u op te zeggen voor het komende kalenderjaar. Na opzegging ontvangt u een bevestiging van de penningmeester.

Indien u adverteert in Donderblik wordt uw website automatisch vermeld op de bedrijvenpagina van Donderen, ‘Donderse bedrijvigheid‘. U betaalt daarvoor niets extra’s.

Tarieven per 1 januari 2018

  • € 135,00 voor 1/1 pagina A5 vaste positie
  • € 110,00 voor 1/1 pagina A5 variabele positie
  • € 75,00 voor 1/2 pagina A5 variabele positie
  • € 50,00 voor 1/3 pagina A5 variabele positie
  • € 40,00 voor 1/4 pagina A5 variabele postitie

Facturatie

Het bestuur heeft het jaarwerk uit handen gegeven aan een extern administratiekantoor, te weten Tamminga Administratie, Alle Tamminga sluit ieder boekjaar af. Adverteerders in Donderblik ontvangen van Alle Tamminga de jaarfactuur van de geplaatste advertenties in Donderblik.

Contact

Wilt u adverteren of heeft u vragen over uw plaatsing? Neem dan contact op via penningmeester@donderen.nl.