De Donderblik

6

Dorpskrant De Donderblik

De krant verschijnt maandelijks per jaar met uitzondering van  juli en augustus. De Donderblik is eigendom van Belangen Vereniging Donderen.3

Indien men lid is van de vereniging ontvangt men Donderblik gratis. Niet-ingezetenen die de Donderblik wensen te ontvangen, betalen € 25,00 per jaar, dit bedrag is opgebouwd uit drukkosten en porto.

Het is ook mogelijk de krant digitaal te ontvangen, jaarlijkse kosten zijn dan € 7,50. U dient uiterlijk 31 december van het kalenderjaar door te geven of u het volgende jaar de krant op de computer wilt lezen.

Donderblik heeft een aantal vaste rubrieken zoals nieuws van de redactie, de agenda, nieuws uit het dorp, het verenigingsleven, activiteiten en de rubriek die nieuwe bewoners in Donderen het woord geeft.