Bestuur en portefeuilleverdeling

Het bestuur dient uit 5, maximaal 7 bestuursleden te bestaan.

 • Voorzitter  Barbara Enting-Hinrichs, voorzitter@donderen.nl
 • Secretaris Anneke Klooster, secretaris@donderen.nl
 • Penningmeester, VACATURE
 • Bestuurslid, VACATURE
 • Bestuurslid t.b.v. jeugd- en kinderwerk, VACATURE

Portefeuillehouder

Het bestuur behandelt een aantal portefeuilles, te weten:

 • Ruimtelijke Ordening: woningbouw, landelijk gebied
 • Financien; ledenadministratie, facturatie leden & adverteerders, fondswerving en aanvraag gelden gemeente
 • Woningbouw
 • Communicatie extern
 • Communicatie; website, Donderblik
 • Dorpsomgevingsplan
 • AED
 • Jeugd- en kinderwerk 

Stichting Trias

Vanuit de BVD is er inzake het jeugdwerk contact met Stichting Trias, contactpersoon is Judith Bekink, via mail te bereiken op judith.bekink@stichtingtrias.nl of telefonisch 06-29105721.